Radon i dit hus?

350.000 boliger har ifølge Sundhedsstyrelsen et for højt niveau af den radioaktive og kræftfremkaldende gasart radon, der siver ind fra undergrunden.

Radon kan hverken ses, lugtes eller mærkes, men Sundhedsstyrelsen vurderer, at 300 danskere hvert år får lungekræft på grund af gasarten.

Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler, at koncentrationen af radon holdes under 100 Bq/m³. Er din radonmåling mellem 100-200 Bq/m³ bør du derfor lave foranstaltninger for at nedbringe det.

Det er forholdsvis enkelt at få målt radonniveauet ved hjælp af et dosimeter. Hvis en måling viser, at radonniveauet i dit hus ligger over 100 Becquerel/m³, bør du sætte ind med tiltag for at begrænse mængden.

NYT – rapport om radon og ventilation

Læs pressemeddelelse

Lindab villaventilation har fået foretaget en dokumenteret undersøgelse, som  viser at ventilation kan reducere radonniveauet i et hus op til 50%.

Radon er en radioaktiv gas, som findes i undergrunden. Det er grundstof nr. 86 med symbol Rn i det periodiske system. Radon, dannes fra radiums henfald, og er en farveløs naturligt forekommende ædelgas.

Kilde: Sundhedsstyrrelsen

Becquerel er måleenhed for radioaktiv stråling. Hvis koncentrationen af radon er målt til eksempelvis 10 Bq pr. m³ betyder det, at der i en m³ luft hvert sekund udsendes radioaktiv stråling fra 10 radonatomer.

Indånding af radon medfører bestråling af lungerne, og bidrager årligt med 300 lungekræfttilfælde i Danmark. Radon er farligere for rygere end for ikkerygere – måske op til 25 gange farligere.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Kræftens Bekæmpelse har samlet meget (uhyggelig) dokumentation omkring radons indvirkning på vores sundhed her. Deres anbefaling for at undgå radon er blandt andet:

Den tvær-offentlige portal boligejer.dk har lavet en Radon guide. For har du målt et for højt radon niveau i dit hus, skal du gøre noget ved det!

Der er heldigvis mange muligheder for at nedbringe niveauet af den farlige gasart. En af de anbefalede metoder er, at sørge for at din bolig er godt ventileret. Det gør du lettest med et ventilationsanlæg.

(TIP: Glem ikke at du kan søge om håndværkerfradrag for installation eller forbedring af ventilation).

Bestil et uforpligtende tilbud og slip for radon

Spørgsmål om radon?

Klik på brochuren