Nybyg

Skal du have nyt hus? Og måske bygge selv?

Antallet af nybyg lavenergihuse øges i takt med, at Bygningsreglementet stiller stadigt stigende krav om, at energiforbruget i nye bygninger mindskes.
De nye lavenergihuse er tætte, og tætheden medfører et dårligt indeklima. Hvis du bygger nyt hus, skal du medtænke en ventilationsløsning i projekteringen. Du sikrer det gode indeklima fra starten i dit nybyggeri.