Pressemeddelelse: Forsøg giver ny viden om bekæmpelse af radon i danske hjem

Teknologisk Institut har på vegne af Lindab gennem det seneste år udført et forsøg i et almindeligt dansk hjem for at undersøge, hvilken effekt et ventilationsanlæg har på reduktion af radonniveauet.

Resultatet af undersøgelsen viser, at effekten i det pågældende hus har været en reduktion af radonniveauet på 48 procent. Teknologisk Institut foretog en radonmåling i familiens hjem før og efter monteringen af ventilationsløsningen for derefter at kunne sammenligne de to resultater.

Pressemeddelelse i pdf format

Foto 1

Foto 2

Foto 3


Pressemeddelelse: Nyt forsøg skal give viden om bekæmpelse af radon

Et forhøjet radonniveau kan have store helbredsmæssige konsekvenser, men der mangler faktuel viden om effekten af de forskellige metoder til reducering af radon. Derfor skal et nyt forsøg undersøge og dokumentere effekten af et ventilationsanlæg på radonniveauet i et dansk hjem.

Information om mulige konsekvenser af et for højt radonniveau er tiltaget i løbet af de seneste år, men når det kommer til effekten af de forskellige løsninger til begrænsning af radonstråling, er kendskabet derimod begrænset. Det skal et nyt forsøg være med til at ændre på.

Pressemeddelelse i pdf format

Foto 1


Pressemeddelelse: Et godt indeklima er tryghed for hus og helbred

Drivvåde vinduer, sorte plamager på væggen og skimmelsvamp bag skabet. Konsekvenserne ved et dårligt indeklima frygter de fleste, men det kan være svært at overskue, hvad den bedste løsning er, hvis boligen er ramt.

Det er efterhånden velkendt, at stearinlys, indendørs tørring af vasketøj og os fra madlavning medvirker til et dårligere indeklima. Derfor lufter danskerne ud som aldrig før. Men det er en udbredt misforståelse, at udluftning alene kan sikre et godt indeklima.

Pressemeddelelse i pdf format

Foto 1

Foto 2


Pressemeddelelse: Vinteren er højsæson for dårligt indeklima

Når vintermørket sænker sig over det ganske land, er det tid til hygge rundt om i de danske hjem. Men i forsøget på at holde kulden ude og varmen inde, glemmer vi ofte indeklimaet, der lider under vinterens lukkede døre og vinduer. 

Der er ild i brændeovnen, mens familien samles i stuen i stearinlysets skær. Det emmer af hygge. Men i jagten på vinterhyggen glemmer vi ofte at tænke på indeklimaet, der lider under den manglende ventilation.

Pressemeddelelse i pdf format

Foto 1


Pressemeddelelse: Flere får boligen testet for radon

Med radonmålere er det nemt at fastslå, om den farlige gasart radon trænger ind i boligen. Radon fører årligt til 300 tilfælde af lungekræft i Danmark, men nu er flere boligejere blevet opmærksomme på muligheden for at måle på mængden af radon og minimere risikoen med forskellige tiltag. Hvis niveauet af radon er for højt, er en af løsningerne et mekanisk ventilationsanlæg.  

350.000 boliger har ifølge Sundhedsstyrelsen et for højt niveau af den radioaktive og kræftfremkaldende gasart radon, der siver ind fra undergrunden. Selvom langt de fleste husejere stadig ikke ved hvor meget radon, der er i deres bolig, oplever brancheforeningen Dansk Radonforening, at flere bliver opmærksomme på gasarten.

Pressemeddelelse i pdf format

Foto 1

Foto 1a

Foto 2


Pressemeddelelse: Flere boligejere forbedrer indeklima med ventilationsanlæg

Et dårligt indeklima kan være skyld i træthed, hovedpine, allergi og i værste fald hjerte- karsygdomme og kræft. Men flere og flere boligejere har nu for alvor fået øjnene op for, at ventilationsanlæg kan være løsningen mod fugt og skadelige partikler.

Brancheforeningen Dansk Ventilation oplever, at der i de seneste år har været en stigning i antallet af solgte mekaniske ventilationsanlæg til privatboliger, og stigningen ser ud til at fortsætte.

”Ud fra vores beregninger forventer vi, at 40 procent af de nye boliger, der bygges i år, bliver med ventilationsanlæg. Det er en stigning på 15 procent i forhold til sidste år. Når det gælder ventilationsanlæg til eksisterende boliger, hører vi fra vores medlemmer, at interessen også er voksende,” siger direktør i Dansk Ventilation, Chresten Galsgaard.

Pressemeddelelse i pdf format

Foto 1

Foto 2


Pressemeddelelse: Godt indeklima er ikke varm luft

Termoruder, isolering og energirenovering gør vores huse tættere og er godt for varme-regningen. Men tættere huse kræver ofte mere end blot regelmæssig udluftning for at opnå et godt indeklima.

Hovedpine, dårlig koncentrationsevne, større risiko for astma og andre luftvejssygdomme samt generel træthed. Konsekvenserne ved et dårligt indeklima er mange, og de kan være alvorlige.
Det har vi som samfund fået øjnene op for, og der stilles i dag krav til indeklimaet på arbejds-pladser, i skolerne og i institutioner. Når det kommer til indeklimaet i hjemmet, er der dog kun anbefalinger og hverken krav eller en arbejdsgiver til at tage sig af regningen.

Pressemeddelelse i pdf format

Foto 1

Foto 2


Pressemeddelelse: Energirigtig renovering kræver bedre ventilation

Det nye bygningsreglement BR10 stiller større energikrav, når det danskerne fremover renoverer boligen. Men for at energioptimeringerne ikke skal resultere i et dårligt inde-klima, er det afgørende, at boligejere samtidig husker ventilationen.

Det nye bygningsreglement BR10 stiller blandt andet skrappere energikrav, når danskerne ud-skifter tag, vinduer, døre og gulv eller renoverer husets ydervægge. Energikravene resulterer i tættere boliger til gavn for miljøet og ejerne i form af lavere varmeregning. Men energiforbedrin-gerne har også indflydelse på indeklimaet.

Pressemeddelelse i pdf format

Foto 1

Foto 2


Pressemeddelelse: Danskerne glemmer at lufte ud i hjemmet

Ni ud af ti danskere lufter ikke nok ud i hjemmet, selvom størstedelen kender til anbefalingerne om gennemtræk tre gange dagligt. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks førende ventilationsproducent Lindab Ventilation. Indeklimaekspert Geo Clausen fra DTU advarer mod konsekvenserne ved manglende udskiftning af luften i moderne boliger.

Kun ni procent af undersøgelsens 1.006 adspurgte danske boligejere med hjemmeboende børn følger anbefalingerne for udluftning. Det er til trods for, at 63 procent af dem kender til anbefa-lingen fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) om, at der skal skabes gennemtræk i ti minut-ter tre gange om dagen for at sikre et sundt indeklima med naturlig udluftning.

Pressemeddelelse i pdf format

Foto 1

Foto 2