Vilkår og betingelser for anvendelse af www.villaventilation.dk

Disse web sider (herefter kaldet hjemmesider) udgives af Lindab A/S, Langkær 20, 6100 Haderslev, Danmark. Anvendelsen af Lindabs hjemmesider indikerer at man har læst og accepteret nedenstående vilkår.

1. Ophavsret
Lindab har ophavsretten til alt materiale på hjemmesiden. Disse materialer må ikke kopieres eller gengives, med undtagelse af det omfang, som er nødvendigt for at se materialet online. Uanset ovenstående kan De udskrive hele sider fra hjemmesiden til personligt brug.

2. Linking til hjemmesiden
De er velkommen til at linke til hjemmesiden, enter forsiden www.villaventilation.dk eller til specifikke undersider, fx. www.villaventilation.dk/indeklima

3. Oplysningernes nøjagtighed
Oplysningerne på denne hjemmeside er beregnet til Lindabs kunder eller til brugere af Lindabs produkter. Lindab bestræber sig hele tiden på at alle data er ajourførte og tidssvarende og forbeholder sig derfor retten til at ændre i materialet til enhver tid uden forudgående annoncering af dette. Lindab tager forbehold for alle oplysninger på disse sider og fralægger sig, inden for lovens rammer, ethvert ansvar for hændelser forårsaget af tiltro til oplysninger på disse sider.

4. Databeskyttelse
Lindab lever op til GDPR af 25. maj 2018. Se også på Lindabs hoved website her og her.

Personlige data
Lindab vil ikke kunne indsamle nogle personlige oplysninger om Dem (dvs. navn, adresse, telefonnummer, eller e-mail adresse, herefter kaldet personlige data) med mindre De frivilligt stiller dem til rådighed. Hvis de stiller personlige data til Lindabs rådighed vil Lindab opbevare disse i henhold til persondataloven. Hvis De ønsker at få oplyst hvilke oplysninger Lindab har gemt, kan de til enhver tid kontakte Lindab og få oplyst dette. Skulle de ønske det, sletter vi på opfordring alle personlige data om Dem.

Ikke personlige oplysninger:
I nogle tilfælde kan Lindab indsamle oplysninger som ikke betegnes som personlige. Eksempler på denne type informationer kan omfatte hvilken type browser De bruger, hvilket operativsystem De bruger, Domænenavnet fra den hjemmeside hvorfra De kom til Lindabs hjemmeside, hvilke oplysninger De har søgt på vores hjemmeside etc. Fælles for alle disse oplysninger er at de bidrager til at Lindab nu og i fremtiden kan stille relevante oplysninger til rådighed for Dem, således at Lindab kan yde den gode service som kendetegner virksomheden.

Oplysninger som Lindab kan placere automatisk på Deres computer:
Når de besøger hjemmesiden, kan Lindab lægge visse oplysninger på Deres computer, hvis de tillader det. Disse oplysninger vil være i form af ”cookies” og kan hjælpe Dem og Lindab på mange måder. Man kan f.eks. ved hjælp af en cookie bedre redigere en hjemmeside eller annonce, således at den passer bedre til Deres interesser og præferencer. Med de fleste browsere kan De slette cookies fra deres computer, blokere alle cookies eller modtage en advarsel inden en cookie placeres på Deres computer. Hvis de vil vide mere om disse funktioner, henviser vi til Deres browsers hjælpefunktion.

5. Kontakt
Hvis de har indsendt personlige data gennem hjemmesiden og ønsker disse oplysninger slettet fra vores kartotek, så er de velkommen til at kontakte os på e-mail: lindab@lindab.dk eller på telefon 73232323.

6. Gældende lov og ret
Denne hjemmeside udgives i henhold til dansk lov, Enhver tvist i forbindelse med denne hjemmeside skal afgøres ved voldgift i overensstemmelse med vedtægterne for det Danske Voldgiftsinstitut. Hver part udpeger en voldgiftsmand, medens Instituttet udpeger rettens formand.

Hvis en part ikke har udpeget en voldgiftsmand senest 30 dage efter at have indleveret eller modtaget en stævning om