Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) for udvalgte serviceydelser og håndværksydelser, som er udført i hjemmet eller fritidsboligen.

Håndværksydelser giver fradrag på op til 12.900 kr. pr. person i 2022.
Arbejdet skal være udført senest den 31. marts 2022, herefter udgår håndværkerfradraget.
Til gengæld åbner Bygningspuljen (energitilskud) igen i første kvartal 2022. Læs mere her.

Du kan få håndværkerfradrag på installation eller forbedring af ventilation, f.eks. et balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding installeret af en af Lindab Villaventilations partnere.

Hvad skal der til for at være berettiget?

Her er et par forhold der skal være opfyldt for at du kan få håndværkerfradrag:

  • Fradraget er pr. person. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst, uanset hvem der har betalt.
  • Du kan kun få fradrag til vedligeholdelse og reparation af en eksisterende helårsbolig eller fritidsbolig. Du kan altså ikke få fradrag for nybyggeri.
  • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.
  • Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejde, der er udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.
  • Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura.

Læs alt om håndværkerfradraget på Skat.dk