Håndværkerfradrag (servicefradrag)

I 2016 og 2017 er ordning for  håndværkerfradrag blevet ændret til en ordning med et grønnere sigte.

Det betyder, at der bliver indført fradragsret for en række nye grønne håndværksydelser, samtidig med, at fradragsretten fjernes for ikke-grønne ydelser. Fx er istandsættelse af køkken og bad ikke længere omfattet af håndværkerfradrag.

Den nye ordning giver fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet, mens håndværksydelser med grønt sigte giver fradrag på op til 12.000 kr.

Da der er meget fokus på de energirigtige løsninger er det indenfor ventilation eksempelvis anlæg med varmegenvinding samt intelligent styring på dit anlæg.

Hvad skal der til for at være berettiget?

Her er et par forhold der skal være opfyldt for at du kan få håndværkerfradrag:

  • Fradraget er pr. person. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst, uanset hvem der har betalt.
  • Du kan kun få fradrag til vedligeholdelse og reparation af en eksisterende helårsbolig eller fritidsbolig. Du kan altså ikke få fradrag for nybyggeri.
  • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.
  • Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejde, der er udført af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.
  • Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura.

Læs alt om håndværkerfradraget på Skat.dk