Luftfordeling

Ventilationsanlægget suger luft ud fra de fugtige rum (køkken, badeværelse og bryggers) og blæser luft ind i husets øvrige rum. Udsugning og indblæsning kan ske i alle rum. Det er et spørgsmål om komfort, anlæggets størrelse og driftsøkonomi.

Den varme indblæsningsluft fordeles i huset via kanalsystemet. Luftskiftet sker automatisk, men du kan også selv tilpasse luftskiftet. Du kan altid selv regulere luftmængden.

(Hør hvordan Mette og hendes familie anvender deres anlæg)

Ventilationsanlægget virker ved at den tunge og fugtige luft suges via udsugningsventiler ind i kanalsystemet på loftet. Luften strømmer videre til ventilationsaggregatet, hvor det føres gennem filtre ud af en taghætte. Fugten fjernes, og varmen genbruges.

Den friske udeluft trækkes ind i aggregatet udefra via en taghætte eller gavlrist. Hvis anlægget har et pollenfilter, filtreres udeluften for pollen og støv, før den opvarmes.