Stort tilskud til boligventilation
– op til 21.000 kr.

Energistyrelsens første Bygningspulje pr. 7. april 2021 er lukket, da der er søgt om flere penge, end der er afsat i denne runde. Det forventes, at du kan søge igen i primo august og den sidste runde i medio oktober/primo november.

Til en standardvilla ydes der op til 21.000 kr. i tilskud til installation af boligventilationsanlæg med varmegenvinding. Tilskuddet er skattefrit for private boligejere.

Du søger tilskuddet til boligventilation via sparenergi.dk.

Får du del i tilskuddet har du udsigt til et godt indeklima, en lavere varmeregning, og du gør en positiv forskel for vores klima ved at spare energi og dermed udlede mindre CO2.

EnergitilskudFakta om tilskud fra Bygningspuljen

  • For at ansøge om tilskud skal boligen være registreret som helårsbeboelse i BBR.
  • Man skal ansøge om tilskud inden, man går i gang med sit projekt
  • Man kan bl.a. søge tilskud fra Bygningspuljen som privatperson, andelsboligforening, ejerforening i etageejendom, virksomhed, forening og selvejende institution.
  • Der er gives faste tilskudsbeløb, afhængigt af størrelsen og typen af energiforbedring.
  • Man kan søge via www.SparEnergi.dk/tilskud. Her kan man også med en enkel beregner få et bud på, hvor meget man potentielt kan få i tilskud – og hvor mange penge, man kan spare i energiudgifter.

Hvis du vil forberede dig på at ansøge

Start med at få et overslag på, hvor meget du kan få i tilskud.